Wednesday, November 11, 2009

آب های زیر کاه


از این آدم های  به اصطلاح آب زیر کاه دیده اید حتما.همان ها که از بیم قضاوت های دیگران حقیقت های زندگی شان را مخفی می کنند یا حتی وارونه جلوه می دهند.حتی به نزدیکترین کسانشان،اعضای خانواده،صمیمی ترین دوستان و کسی چه می داند شاید به خودشان هم دروغ می گویند.این ها را که می بینم خوشحال می شوم از این که یکی از آنها نیستم.یعنی اصلا بلد نیستم مثل آنها باشم.هر چند گاهی گفتن حقیقت گران تمام می شود،اما بهتر است آدم این هزینه ها را بپردازد.می دانید این جور آدم ها یک روز پشت این نقابی که جلوی صورتشان گرفته اند نفسشان بند می آید و خفه می شوند.


2 comments:

نویسا said...

harfi nadaram joz in ke kamelan movafegham
lezat mibaram vaghti sorat up kardanet ro mibinam

یک مالیخولیایی said...

ما هم لذت می بریم که شما لذت می بری نویسا جونم
:)