Thursday, November 22, 2012


هودرر: می بینی! خوب می بینی! تو انسان ها را دوست نداری. فقط اصل ها را دوست داری
هوگو: آدم ها؟ چرا دوستشان بدارم؟ مگر آن ها دوستم دارند؟
هودرر: در این صورت چرا پیش ما آمده ای؟ کسی که انسان ها را دوست نداشته باشد، نمی تواند به خاطر آن ها بجنگد
هوگو: به این دلیل وارد حزب شدم که آرمانش به نظرم درست رسید و موقعی که دیگر آن طور نباشد از حزب بیرون می روم. اما انسان ها، نه از لحاظ چیزی که هستند، بلکه از لحاظ چیزی که می توانند بشوند مورد توجهم قرار می گیرند
هودرر: و من آن ها را برای آنچه هستند دوست دارم. با تمام کثافت شان، تمام عیب هایشان...پسرم، من تو را خوب می شناسم. تو از انسان متنفری، چون از خودت نفرت داری...تو نمی خواهی دنیا را عوض کنی، می خواهی نجاتش بدهی

دست های آلوده / ژان پل سارتر

 

Tuesday, November 20, 2012


چیزی در او هست که مجابم می کند. اما نمی دانم چیست. یک چیز راز آلوده. شاید هم رازی در کار نیست. مثل لوح اژدها در دستان پاندای کونگ فو کار! هر چه هست دیگر دستم به اما و اگرهایم نمی رسد


Sunday, November 4, 2012


همه چیز دارد خوب پیش می رود. همه چیز به جز من، که اصلاً پیش نمی روم. که دارم در جا می زنم، مات و گنگ و خسته. حتی این پاییز هم فایده ای نداشت به حال خسته ام. من که همیشه تشنه ی آمدن پاییز بوده ام، حالا فقط سردم است. این سرما حسرت گرمای تابستان را به دلم گذاشته. گرما که نه، مرداد داغ می خواهم، داغی ای که بسوزاندم. و این در حالی است که همه چیز دارد خوب پیش می رود. اصلاً مثل آن که در بهشت باشم. راستی نکند مرده باشم؟! بهشت خیلی خوب است ولی فکر کنم تنها اشکالش این باشد که کمی دیر فرا می رسد برای ساکنانش . متاسفانه آن ها همه قبلاً مرده اند


Friday, November 2, 2012


می دانید علامت تعجب خیلی بهتر از علامت سؤال است. دانستن یک چیز عجیب، حالا هر چقدر هم که می خواهد عجیب باشد، بهتر از ندانستن است. بعد علامت تعجب ها معمولاً یک بَک گراندی دارند، مثل خنده،خشم، تنفر، گریه و ...آدم فقط تعجب نمی کند،  تکلیف خودش را هم می داند . این وضعیت، حتی اگر تعجب با تلخ ترین احساس ممکن گره خورده باشد بهتر از وضعیت بلاتکلیفی ندانستن است. و حس خیلی خوبی است وقتی یک نفر علامت سؤالت را تبدیل می کند به علامت تعجب، آن هم با بک گراند خنده. آدم ها معمولاً رفتارهای عجیب و غریب شان را توضیح نمی دهند. یعنی بیشتر وقتی نمی خواهند در یک موقعیتی توضیح بدهند عجیب و غریب رفتار می کنند و بدترش این که هزار سال هم که بگذرد و موقعیت کلی عوض شود برنمی گردند برای توضیح دادن.  بعد این به نظر من خیلی غنیمت است که یک نفر برگردد و توضیح بدهد. حالا گیریم که توضیحش عجیب تر از رفتار مربوطه باشد. - آنقدر که هی بیشتر تعجب می کنم و بیشتر خنده ام می گیرد.- ولی به هر حال علامت تعجب خیلی بهتر است. طوری که حاضرم صد تا علامت تعجب بگیرم در ازای فقط یک علامت سؤال