Sunday, September 20, 2009

امتحان دوست داشتنی


خیلی خوبه از این امتحان ها دادن.کلی حال داد!!! فکر کن ساعت 10 قراره امتحان داشته باشی و میری یونی و می فهمی ساعت امتحانو عوض کردن و انداختن 12.بعد میشینید که دور هم مرور کنید ولی انقدر چرت و پرت میگید و انقدر می خندید که تمام عضلات شکمتون منقبض و دردناک میشه و در ضمن اصلا متوجه گذشت زمان هم نمی شید و یه وقت متوجه میشید که دیگه وقتشه که برید سر جلسه!بعد می بینی که تمام جاها رو ملت اومدن زنبیل گذاشتن و اصلا جا نیست و این یعنی این که می تونین دوستانه تر بشینید و باز این یعنی این که بستر مناسب برای عملیات تقلبی فراهمه!!!خلاصه سووالات رو می دن و در کمال ناباوری می بینی استاد با روحی آرام و قلبی مطمئن -یعنی بدون هر گونه عقده و ناهنجاری های روانی- سوال داده.از اون اتفاقاتی که در دانشگاه تهران هر هزار سال یک بار می افته!!!خلاصه همه سوالات رو که با این وری ها و اون وری هاو...چک کردی بری ورقتو بدی و مراقب جلسه هم که شخص بسیار نجیبیه فقط میگه خوب شماها که می خواین تقلب کنید از قبل هماهنگ کنید!!!!بنده خدا فکر کنم مدار منطقش سوخته بود بعد از دیدن این همه صحنه دردناک!!!!No comments: