Sunday, September 20, 2009

حاضر غایب و غایب حاضر


هیچ فایده ای نداره اگر حضور جسمی و روحی کسی که دوست داریم رو با هم نداشته باشیم.وقتی جسما پیش توست ولی چیزی نداره که بهت بگه.روحش اون جا پیش تو نیست،درست مثل اینه که اصلا نباشه و وقتی که جسمش نیست ولی روحش پیش توست،می تونی باهاش ارتباط برقرار کنی حتی یه ارتباط تصویری زنده،کلی حرف داره که بهت بزنه و...اما این هم فایده نداره،احساس حضور فیزیکی آدمها کنارمون انگار احساسیه که برای ادامه یه رابطه لازمه و وقتی این حضور جسمی از دست میره کم کم اون حضور روحی هم نابود میشه!

No comments: