Sunday, October 7, 2012


من سر در نیاوردم. خیلی وقته که از خیلی چیزا سر در نمی یارم. حس می کنم یه موقعی، شاید تو خواب، آوردنم یه سیاره ی دیگه، شایدم یه دنیای دیگه. با ساختمونای بلند، با دود و سر و صدای زیاد، خیابونای شلوغ، پیاده رو های پر ازدحام، ازدحام آدم وآزار، ازدحام آدمایی که نمی فهممشون. من یادم نیست کی اومدم این جا ولی آخه من که این جا بچگی نکردم!

پ.ن : همین الان یه ای میل اومد، "عکس های ناناز و زیبا از فرشته ها" ویکی دیگه "راز رسیدن به ثروت و موفقیت". آدما چطوری از این چیزا سر در میارن؟!


No comments: