Wednesday, November 4, 2009


این که از دیروز تا حالا هر پونزده دقیقه یه بار این سرود "آمریکا،آمریکا،مرگ به نیرنگ تو" از تلویزیون پخش میشه ربطی به این داره که خواننده اش گفته راضی نیست این سرود از صدا و سیما پخش بشه؟!


No comments: