Wednesday, October 7, 2009


بر خلاف آنچه معمولا می گویند دو ضعیف،ضعیف بزرگتری را نمی سازند،بلکه قدرت جدیدی را به وجود می آورند.(دخمه،ژوزه ساراماگو)2 comments:

پریسا said...

ما که ندیدیم،از حرف تا عمل خیلیه،حتی اگه ژوزه ساراماگو باشه!!!

یک مالیخولیایی said...

ولی من دیدم،حتی اگه ژوزه نمی گفت!