Sunday, September 20, 2009

نفهمی شرافتمندانه


درست است که نفهمی از هر نوعش که باشد خوب نیست ولی بعضی از نفهمی ها شرف دارد به بعضی دیگر.مثلا نفهمی یک آدم بی سواد که هیچ گونه دسترسی به اخبار و اطلاعات ندارد و در نتیجه دروغ های شاخدار رسانه ملی را کاملا باور می کند شرف دارد به نفهمی آدمی که از میان تمام اخبار و اطلاعات،اعم از آزاد و غیر آزاد،با حماقت هر چه تمام تر چرندیات رسانه ملی را برای باور کردن انتخاب می کند.No comments: