Monday, January 11, 2010


پشت سر صف همه سربازها شاهی هست.سربازها ساده دلانه می جنگند،می کشند و کشته می شوند که شاه سقوط نکند و نمی دانند که هیچ فرقی نمی کند،شاه سقوط کند یا نکند،این فقط یک بازی است،این دست تمام می شود و دست بعدی شروع.این بازی قدرت است.شاه ها همیشه شاه می مانند و سربازها همیشه سرباز.


6 comments:

koodak said...

ghalebeto kheeeeeeeeeeeili doost midaram!

The Knight of Darkness said...

سربازایی که میمیرن طمع بهشت میکنن و سربازای زنده طمع رسیدن به خونه آخر تا شاید بتونن انتهای این دست از بازی وزیر بشن

badboy said...

ایکاش من هم یک شاهزاده بودم

انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند،(گلستان سعدی)

مرثا said...

سرباز بی هدف همون بهتر که بمیره. آدم می جنگه برای هدف خودش، نه برای هدف یکی دیگه.

ماهی سیاه کوچولو said...

ما که می دونیم فقط یه بازیه، نباید جدیش بگیرم ;) فقط سعی کنیم ما هم درگیرش نشیم..

koodak said...

adress bede ba pste pishtaz barat befrestam(keyk o migam!)!
linkidam! ;)