Monday, October 5, 2009

سیزده


حالا هی بگید خرافاته و اینا،این همه سال این همه آدم لابد یه چیزی دیدن ازش که گفتن نحسه دیگه،والا!


2 comments:

شازه said...

سالی که نکوست
از خردادش پیداست !!!

پریسا said...

من هنوزم میگم خرافاته!!!!