Wednesday, September 23, 2009

بیست و سی


اخبار بیست وسی هرشب یک مرده پیدا می کند و نشان مردم می دهد که صحیح و سالم نشسته. برای هر کدام هم یک قصه ای سر هم می کنند،تا ملت باور کنند آب از آب تکان نخورده است و من هر چند حالم به هم می خورد از این قصه های مسخره شان اما آرزو می کنم یک شب هم قصه ای بشنوم درباره ندا.قصه ای که بگوید ندا زنده است،هیچ گلوله بی رحمی قلبش را نشکافته و این ها دروغ پردازی های عده ای برای کسب قدرت بوده و یا اصلا همه اش یک کابوس زشت بوده است.من آرزو می کنم یک شب دیگر قصه امیر را بگویند.بگویند امیر سالم است و هیچ شیطان زاده ای او را زیر مشت و لگد خرد نکرده است،هرگز!اما افسوس که آرزوهایم محال هستند.می دانم.

پ.ن:ممکن است بتوانید ملتی را که خوابیده با یک قصه بیدار کنید ولی ملتی را که تازه بیدار شده نمی توان با این قصه ها خواباند.


 

6 comments:

نویسا said...

to ham be zoodi filter mishi golam

یک مالیخولیایی said...

اِ،نگو،دور از جون بلاگم،دوسش دارم خوووووووووووب:(

Anonymous said...

ملتی که بیدار شده است و سیاست نمی داند، عاقبتش بدتر از ملتی خواهد شد که خوابیده است و هنوز نمی فهمد.

یک مالیخولیایی said...

ناشناس محترم من فکر می کنم بیدار شدن وفهمیدن در هر صورت از نفهمی بهتر است حتی اگر عاقبت بدی داشته باشد،هر چند فکر نمی کنم عاقبتی بدتر از نفهمی داشته باشد.

Solidus said...

شاید بهتر بود اگر می پرسیدم که بیداری چیست؟ به عنوان نظاره گری تصور میکنم که بیداری شما با خواب آلودگییتان یا اینکه وصفش بی سیاستی باشد چندان فرقی نمی کند. حال که تصور میکنید بیدار شده اید، چه تغییری به خود داده اید و یا اینکه خواهید داد؟ شاید ساده تر گفتنم لازم باشد. نظاره گری همچو من چطور میتواند متوجه بیداری شما شود؟

یک مالیخولیایی said...

سولیدوس،به نظر من این بیداری مراحل و درجات مختلف دارد،شاید اولش به قول شما مثل خواب آلودگی باشد و هیچ نشانه ای هم نداشته باشد ولی فرق دارد با خواب و شاید در این مراحل منجر به تغییر نشود ولی این بیداری کامل خواهد شد و بی شک تغییر ایجاد خواهد کرد.